VVD HW ziet meer ruimte voor belastingteruggave

De VVD Hoeksche Waard ziet meer mogelijkheden om eenmalig de lasten voor de inwoners verlichten. Naar mening van de VVD maakt de omvang van de financiële reserve voor de gemeentelijk riolering een grotere teruggave van belastinggeld mogelijk, dan het bedrag dat nu door het College wordt voorgesteld. Concreet stelt de VVD voor om deze teruggave met 50 euro per huishouden te verhogen. In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft dit voorstel geen steun van de coalitiepartijen gekregen, waardoor er geen meerderheid was.

“De financiële reserve voor de gemeentelijke riolering bedraagt op dit moment 9,7 miljoen euro. Door het Collegevoorstel wordt hiervan 4 miljoen euro teruggegeven aan de inwoners. Wij vinden dat er zeker nog 2 miljoen euro extra kan worden teruggeven zonder dat financiële positie van de reserve in gevaar komt”, zegt VVD-raadslid Leon Niemantsverdriet. Hij vervolgt: “Het geld in de reserve mag alleen gebruikt worden voor de gemeentelijke riolering en blijft nu opgepot en komt niet terug bij de inwoners. Wij vinden het een gemiste kans om dit nu niet te doen. Wellicht komt het College volgend jaar net voor de verkiezingen wel met een aanvullend voorstel. Wij blijven ons inzetten om het geld zo snel mogelijk terug te geven aan de inwoners, die het uiteindelijk hebben betaald”.

Door het VVD-voorstel – mede ingediend door Constructief Hoeksche Waard, Fractie Pahladsingh & Rood en Seniorenpartij Hoeksche Waard – zouden de éénpersoons huishoudens 100 euro in plaats van 50 euro terugkrijgen en de meerpersoonshuishoudens 150 euro in plaats van 100 euro. Dit verschil is logisch omdat meerpersoonshuishoudens ook meer belasting hebben betaald en daardoor meer hebben bijgedragen aan financiële reserve. De VVD had de teruggave het liefst direct verrekend met de aanslag van de gemeentelijke belastingen in februari, omdat er dan minder uitvoeringskosten mee gemoeid zouden zijn. Het College en coalitiepartijen vonden het belangrijker om de teruggave apart te regelen, zodat dit duidelijker zou zijn voor de inwoners.