Verenigde Vergadering benoemt waarnemend college

De Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta heeft gisteravond in een extra vergadering vier nieuwe heemraden benoemd. Samen met dijkgraaf Jan Bonjer vormen zij de komende periode een waarnemend college, tot er een interim college benoemd kan worden voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen in 2023.

Proces

De heer Lies Struik van de fractie Ongebouwd is benoemd als heemraad vanuit de geborgde zetels; vanuit de partijen zijn, ter vertegenwoordiging van de categorie Ingezetenen, de heer Hans Kalle van de Waterschapspartij Hollandse Delta, de heer Anne Mollema van Water Natuurlijk en mevrouw Conny Verbaas van de VVD benoemd. Er waren geen tegenkandidaten. Over het proces om te komen tot het interim college en de samenstelling daarvan, werd een tweetal amendementen ingediend. De besluitvorming daarover besloot de VV te verdagen tot de reguliere besluitvormende vergadering van aanstaande woensdagavond 21 april.

Verbetertraject

De vacatures voor de heemraden waren ontstaan nadat op 15 maart de vijf toenmalige heemraden hun functie ter beschikking hadden gesteld. Dit gebeurde tijdens een extra vergadering waarin de resultaten werden gepresenteerd van een onderzoek naar de bestuurskracht en bestuurscultuur binnen waterschap Hollandse Delta. Sinds het aantreden van dijkgraaf Jan Bonjer in mei vorig jaar, is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is.