‘Verbindende beuken’ genomineerd voor boomverkiezing

Kunnen de twee monumentale, rode beuken voor de Greupkerk in het gelijknamige buurtschap in de voetsporen treden van de Mookhoekse linde? Gaan zij net als die monumentale reus de provinciale titel van ‘Boom van het Jaar’ in de wacht slepen? En gaan ze het einde van dit jaar misschien zelfs beter doen en er vandoor met de landelijke titel? De tijd zal het leren. In elk zijn de twee beuken op 12 april door Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior ingeschreven voor de verkiezing van 2021.

De linde in Mookhoek verloor vorig jaar de landelijke verkiezingen van een bekende Brabantse linde. Maar met dit onafscheidelijke duo heeft de Hoeksche Waard opnieuw een sterke kandidaat, of beter gezegd ‘kandidaten’. Eén van de belangrijkste criteria is namelijk dat er een verhaal aan een genomineerde boom vast moet zitten en dat is hier zeker het geval. Bij uitstek kunnen we dit duo namelijk ‘verbindende bomen’ noemen. En dat ‘verbindend’ heeft dan betrekking op het feit dat deze twee circa 105/110 jaar oude bomen twaalf jaar geleden mensen uit heel de Hoeksche Waard bij elkaar wisten te brengen voor een actie ter behoud van één van de twee. Dat had alles te maken met de destijds gepresenteerde plannen voor een dubbele rotonde pal naast de in 1921 gebouwde Greupkerk. De beide rode beuken, die in 1922 na de bouw zijn aangeplant kregen overigens in de loop van 2007 de landelijke monumentale status. (Via een nominatie van ‘Fraxinus Excelsior’.)

Redding dankzij massaal protest

Goed beschouwd is het een klein wonder dat het monumentale duo bewaard is gebleven. Als het aan de provincie had gelegen had de beuk die het dichtste bij de dubbele rotonde staat namelijk moeten wijken. De boom zou meer dan tien jaar geleden, toen die dubbele rotonde werd aangelegd in de weg hebben gestaan en zou de aanleg toch sowieso niet overleven. Een ‘ingevlogen’ deskundige verklaarde tijdens een hoorzitting dat de boom nadat de rotonde was aangelegd vermoedelijk niet meer dan één of misschien twee jaar zou overleven. Maar een wonderlijke en belangrijker nog, massale coalitie van bezwaarmakers wist een stokje te steken voor de kap. In die groep bezwaarmakers vonden boombeschermers, buurtbewoners, natuurorganisaties, culturele organisaties, het kerkbestuur en de kerkgangers elkaar. De bezwaren vertegenwoordigden samen maar liefst bijna 800 organisaties en personen! En ondanks het pessimisme van de deskundige van de provincie staat de rode beuk er elf jaar later nog net zo mooi bij als voor de aanleg van de rotonde. Men kan alle relevante informatie vinden over de verkiezing van ‘De Boom van het Jaar’ op de websites: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/ en https://www.deboomvanhetjaar.nl/