Politiek HW: Thom Raaijen (GroenLinks)

Digitalisering werkt mee aan toename participatie van de jongeren.”Thom is sinds 2015 lid van GroenLinks, burgerraadslid sinds 2019 en vanaf oktober2020 heeft hij Sandra Hol opgevolgd als raadslid van de gemeente Hoeksche Waard.Een van zijn speerpunten is het behoud van de open ruimten in de Hoeksche Waard.“Als je toch gaat bouwen, gebruik de grond dan zo goed mogelijk.”Thom heeft een financiële achtergrond. Hij is treasurer bij een chemisch bedrijf. Hij vindt dat de inwoners inspraak moeten hebben in grote maatschappelijke vraagstukken. En qua landelijk vindt hij dat de partij terug moet naar de basis.