Hoekschewaards Landschap zoekt dringend bestuursleden

Hoekschewaards Landschap (HWL), met een kleine 1700 leden een van de grootste verenigingen in de Hoeksche Waard, is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vereniging levert al een kleine 50 jaar een belangrijke bijdrage aan het behoud, beheer en ontwikkeling van natuur- en landschap en is trots dat dit lukt bijna geheel lukt met bevlogen vrijwilligers, met ondersteuning van enkele beroepskrachten. Bovendien zonder noemenswaardige subsidie van de overheid, dus uitsluitend financiële middelen van eigen leden, donaties en financiële vergoedingen voor tegenprestaties (educatie, natuurbeheer en biologisch onderzoek).

Binnen het bestuur van de vereniging zijn de afgelopen twee jaar vijf vacatures ontstaan. Naast interne werving binnen de vereniging zelf wordt nadrukkelijk ook buiten de vereniging geworven. Een kans om zo ook een frisse blik van buiten te krijgen.
De vereniging kent zeven afdelingen:
1. terreinbeheer (200 hectare natuurterreinen)
2. boombeheer (hoogstamboomgaard en fruitbomen en jaarlijks 2000 wilgen knotten),
3. beleidsbeïnvloeding (duurzaamheid, kritisch volgen en inspraak op plannen van de overheid);
4. biologisch onderzoek (planten, vogels, vlinders en libellen, zoogdieren, aquatisch etc.)
5. educatie (lessen aan kinderen, markten, excursies en lezingen),
6. beheer bezoekerscentra (Klein Profijt in Oud-Beijerland en Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp)
7. communicatie ( publicaties op hwl.nl; publicaties in het Kompas, promotie, natuurfotografie, verenigingsblad De Waardzegger) en interne ICT).

Vertegenwoordigers van deze afdelingen vormen samen met voorzitter, secretaris en penningmeester het algemeen bestuur. Dat bestaat nu dus nog slechts uit vijf leden in plaats van de gewenste tien leden.De functies van voorzitter en secretaris zijn vacant alsmede de bestuursleden van diverse bovenstaande afdelingen. Afhankelijk van affiniteit is een keuze mogelijk.
Wat wordt verwacht van kandidaten?
* affiniteit voor HWL, met haar doelstellingen en activiteiten
* meedenken en beslissen over zaken die geheel HWL aangaan
* voor de functie van voorzitter en secretaris zijn apart profielen opgesteld, te raadplegen op hwl.nl onder documenten
* maandelijks deelnemen aan vergaderingen van het dagelijks bestuur (DB) (voorzitter, secretaris en penningmeester) en met de andere bestuursleden aan het AB incl. voorbereiding en uitvoering van besluiten
* contact met de achterban onderhouden en zaken in bestuur inbrengen en bestuursbesluiten terugkoppelen
Inschatting tijdbesteding: globaal 4-8 uur per week DB -lid; 8-12 uur per maand

AB lid Bijzondere bestuurlijke uitdagingen de komende jaren:
1. Voorbereiding 50-jarig jubileum in 2023;
2. Werving nieuwe vrijwilligers om de vele werkgroepen en hun nuttige werkzaamheden in stand te kunnen houden;
3. toekomst van NLC in Numansdorp na opzegging huur door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer;
4. ontwikkeling nieuwe website

Interesse?
In eerste instantie graag via secretariaat@hwl.nl uiterlijk vóór 26 april a.s. Daar kan je een terugbelverzoek achterlaten. Andere functie?(Nog) geen interesse in bestuurslid maar misschien wel in een andere functie? Op hwl.nl worden ook diverse andere vrijwilligersfuncties aangeboden, van ICT-er tot gastheer- of gastvrouw in Klein Profijt en vele andere functies. foto: De Leenheerenpolder. Een voorbeeld dat HWL bij enige kans op succes niet schuwt in de hoogste gerechtelijke boom te klimmen. HWL wist dankzij een procedure bij het Europees Hof af te dwingen dat de Staat der Nederlanden dit landbouwgebied grotendeels omvormt tot natuurgebied