GroenLinks: “Laat zien hoe het gaat met klimaatadaptatie in Zuid-Holland”

GroenLinks wil dat de Provincie duidelijk laat zien wat de vooruitgang is met klimaatadaptatie in Zuid-Holland.

Klimaatadaptatie houdt in dat we onze omgeving aanpassen, zodat we niet teveel last hebben van klimaatverandering.

In Nederland betekent klimaatverandering dat we steeds meer periodes van droogte zullen kennen, afgewisseld met steeds heftiger wordende regenbuien. Deze buien zijn zo fel, dat de bodem niet de tijd heeft om het water op te nemen. Zo stroomt 80% van het zoete regenwater ongebruikt de zee in. In stedelijke gebieden zorgt dit voor ondergelopen kelders en ander ongemak. Terwijl het juist goed is om dat regenwater op te vangen, want we hebben het zoete water hard nodig op andere plaatsen. Zo worden er dagelijks tankwagens vol met schoon water naar boerderijen op Goeree-Overflakkee gebracht om daar de verzilting van de grond te bestrijden.

Statenlid Robert Klumpes: “Dit is letterlijk ‘Water naar Zee dragen’. En dat is precies de reden, waarom ik bovenstaande oproep heb gedaan. De Provincie neemt veel goede maatregelen. Maar ik wil graag weten, of het goed genoeg is om in de toekomst droge voeten te houden in de steden. Ik wil kunnen controleren of we nog op koers zitten om in 2050 nog steeds voldoende drinkwater te hebben, droge voeten te houden, en de natuur en de boerderijen te beschermen tegen periodes van droogte.”

In een reactie heeft het College van Gedeputeerde Staten toegezegd om aan het einde van het jaar met een doorrekening van de plannen te komen waar dat mogelijk is.