De Jong: Wie besodemiert hier eigenlijk wie?

Er zijn volgens kenners ca. 3.000 bomen voor de aanleg van de windmolens en de natuurbegraafplaats in Heinenoord gekapt. Dat is drie keer zoveel als aan de gemeenteraad is voorgeschoteld. Dat hadden er iets meer dan 1.000 moeten zijn. Zo stond dat in het raadsvoorstel en werd dit voortdurend genoemd als maximaal aantal.

Constructief Hoeksche Waard heeft als enige partij tegen het voorstel voor de natuurbegraafplaats gestemd, omdat de antwoorden op meerdere uiteenlopende vragen daartoe aanleiding gaven. Het lijkt een sympathiek voorstel, maar uiterlijke schijn bedriegt. Ons wantrouwen komt helaas uit. Het gaat hier gewoon weer om een verdienmodel, waarvoor alles moet wijken, zoals o.a. vele bomen. Waarom zou je anders een natuurgraafplaats willen aanleggen als er maar 0,6% van de inwoners interesse hierin heeft?

En ineens is het makkelijk om daar een horecapunt aan toe te voegen, terwijl over andere vergelijkbare initiatieven op het eiland heel moeilijk gedaan wordt. Kijk bijvoorbeeld naar het afgewezen verzoek van het koffiepunt “De Wagenmakerij” om langer open te mogen zijn om veel fietsers, die daar graag een kopje koffie willen drinken tegemoet te komen. Een populair koffiepunt bij recreanten. Wordt hier met verschillende maten gemeten? En hoe zit het met het ondersteunen van ondernemers op het eiland?

Waarom heeft men bij de bespreking over de natuurbegraafplaats niet vooraf gemeld dat er vele zieke bomen zijn, waardoor er veel meer gekapt moet worden? Is de raad wel eerlijk geïnformeerd? Mogelijk was er dan teveel weerstand in de raad gekomen wat men wilde voorkomen.

Hoever gaat de Gemeente Hoeksche Waard in het beschermen van onze natuur als zij bij het honoreren van de aanvraag voor de kapvergunning verzuimt om te vermelden dat deze bomenslachting niet voor het broedseizoen moet worden uitgevoerd? Het verdienmodel is waarschijnlijk weer belangrijker geweest, want dan zou men tot september hebben moeten wachten met het aanleggen van die windmolens en natuurbegraafplaats en dat kost weer geld.

Er leven meer dieren dan inwoners op ons eiland, maar dieren worden politiek niet vertegenwoordigd. Daarom heet het ook volksvertegenwoordiging. Dieren hebben uiteraard geen stemrecht. Dat betekent dat de mens niet alleen goed voor zichzelf moet zorgen, maar ook verantwoordelijk is voor het welzijn van die dieren, want wij leven met zijn allen in harmonie in een prachtige biotoop.

En laat nu net in het kader van gebiedsmarketing zijn vastgesteld dat de “recreatieve ruimte en gezond buitenleven” voor de Hoeksche Waard onderscheidende merkwaarden zijn. We hebben helaas nog een heel lange weg te gaan om te beseffen wat dit werkelijk inhoudt en wat we moeten doen om dit in stand te houden.