WOZ en Corona

Veel sectoren zijn getroffen door de Covid-19.Niet woningen zijn vaak in het bezit van ondernemers, en voor ondernemers is er nu de mogelijkheid om een uitstel van betaling aan te vragen tot oktober. Kijk hier vooreven op de website van SVHW. Verder heeft de SVHW en diens opdrachtgevers besloten om de WOZ waarde niet 10% te laten stijgen zoals dat nu wel gebeurt in grote delen van Nederland. Met name voor de horeca, culturele instellingen en dergelijke is dat toch een steuntje in de rug voor de ondernemers.We waren in gesprek met Robin Hey.