Versoepeling in gebruik type mondmaskers vanaf 10 maart bij Zorgwaard

Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen lijkt effect te hebben. Het aantal coronabesmettingen onder hen neemt landelijk af. Dit zien we ook bij Zorgwaard. Dit maakt dat zij één van hun coronaregels gaan versoepelen. Dit gaat over het dragen van het type mondmaskers op intramurale locaties.

Landelijk gezien is het dragen van een niet-medisch mondmasker verplicht. Zorgwaard heeft tijdelijk het meest effectieve mondmasker verplicht gesteld, het medische FFP2-masker. Vanaf woensdag 10 maart is dit type masker niet altijd meer verplicht op de locaties van Zorgwaard. Vanaf dan geldt het volgende:

  • Is er sprake van een COVID-19-besmetting of -verdenking? Dan is het dragen van een FFP2-masker verplicht voor zowel medewerkers, vrijwilligers als bezoekers. Bij direct contact met besmette cliënt(en) zijn de overige persoonlijke beschermingsmiddelen ook verplicht.
  • Is er géén sprake van een COVID-19-besmetting of -verdenking? Dan dragen de medewerkers en vrijwilligers minimaal een chirurgisch mondmasker en is het voor de bezoekers aan cliënten of patiënten voldoende om een niet-medisch mondmasker te dragen. Cliënten en patiënten worden geadviseerd om een chirurgisch mondmasker te dragen, bijvoorbeeld als zij naar een fysiotherapeut gaan.

Monitoren
Het effect van de versoepeling in type mondmaskers zullen op de voet worden gevolgd. Mocht in de praktijk blijken dat het toch beter is standaard FFP2-maskers te dragen, dan wordt deze coronamaatregel opnieuw ingevoerd. Alle overige coronaregels blijven voorlopig ongewijzigd. Deze kunt u hier bekijken.

Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
Omdat pas recent is gestart met het vaccineren in de wijk(verpleging), wordt voorlopig gehandhaafd dat de medewerkers van de wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning standaard een FFP2-masker dragen.