Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van gewone mensen gevraagd.

De Historische Vereniging Oud-Beijerland start in samenwerking met Leen van Driel als schrijver een publicatie in de vorm van een boek, om de geschiedenis van ons dorp in de Tweede Wereldoorlog in één samenhangend verhaal te beschrijven.

Veel is bekend, verzameld, en vastgelegd in boeken, bladen of in archieven.

Er zijn ook gebeurtenissen, herinneringen en verhalen die leven in families. Wij willen de mobilisatie en de bezetting beschrijven door de ogen van de Beijerlanders zelf.

Dat kan gaan over inkwartiering van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie of later van Duitse militairen. De evacués vanuit Rotterdam in het begin van de bezetting. De omgang met onze Joodse inwoners, razzia’s enz.

Het gaat om alledaagse gebeurtenissen bezien vanuit het standpunt en belevenissen van gewone mensen. Dat kan zijn uit eigen waarneming of van verhalen uit de families, vrienden of kennissen.

Daarmee krijgen we straks een verhaal van ons dorp tijdens de bezetting, door de ogen van de Beijerlanders. De Historische Vereniging Oud-Beijerland en de schrijver Leen van Driel willen graag met mensen in contact komen die ons informatie kunnen verschaffen.

Heeft u informatie, foto’s of documenten, die ons verder kunnen helpen, schroom niet om contact op te nemen met historischeverenigingobl@gmail.com of bel met Leen van Driel tel. 0345-6846656.