Partij voor de Dieren: zorgvuldiger afweging provincie voor ontheffingverlening doden van wilde dieren noodzakelijk

Als de rechter heeft geoordeeld dat in Zuid-Holland wilde dieren niet mogen worden afgeschoten, dan moet de provincie zich daarbij neerleggen. Nu gaat de provincie tegen de rechterlijke beslissing in hoger beroep en krijgt dan alsnog ongelijk. Dat is zonde van de kosten, de tijd en de menskracht en het vraagt om een veel zorgvuldiger afweging om een ontheffing te verlening om dieren te doden, stelt de Partij voor de Dieren.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verloren in relatief korte tijd diverse hoger beroepszaken over het verlenen van ontheffing op het verbod om knobbelzwanen, vossen en konijnen te doden. Ook heeft de rechter een voorlopige voorziening getroffen om geen damherten in de Hoeksche Waard te mogen doden. Volgens het provinciebestuur veroorzaken de dieren schade of overlast. De faunabeheereenheid in Zuid-Holland kreeg daarom toestemming de dieren af te schieten. Maar de rechter veegt dat argument elke keer van tafel en verbiedt het doden van de dieren.

De Partij voor de Dieren wil nu van Gedeputeerde Staten weten waarom ze telkens in hoger beroep gaan als de rechter hen telkens in het ongelijk stelt. Want daar zijn geld, tijd en menskracht mee gemoeid die beter aan andere zaken kunnen worden besteed, zoals schadevergoeding zonder dieren te hoeven doden. Ook is de vraag in hoeverre die kosten zich verhouden tot de vermeende economische schade die voor de provincie hét argument is om de dieren te laten doden.

Het provinciebestuur kan voortaan beter het verlenen van ontheffing op het verbod om dieren af te schieten, zorgvuldiger beoordelen. En als de provincie vindt dat sommige dieren schade of overlast veroorzaken, zou ze moeten onderzoeken of die zonder ontheffingverlening met niet-dodelijke methoden kunnen worden voorkomen, suggereert de Partij voor de Dieren.

Verder vraagt de partij of de provincie bereid is meer zetels binnen het bestuur van de faunabeheereenheid beschikbaar te stellen voor natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. Dan zijn zij niet langer sterk in de minderheid ten opzichte van grondeigenaren, agrariërs en jagers binnen dat bestuur en kan een zorgvuldiger advies worden afgegeven aan het provinciebestuur. Ook wil de partij weten hoe vaak de provincie de ontheffingsbesluiten afstemt met de faunabeheereenheid en hoe vaak met natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. De Partij voor de Dieren vraagt dat, omdat ze op dit punt twijfels heeft over de onafhankelijke rol en de eigen verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, telefoon: 06-42741835, e-mail: c.vanviegen@partijvoordedieren.nl.

Profiel van de Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl