Meer bezoek mogelijk voor gevaccineerde bewoners Alerimus

Gelukkig zijn de meeste bewoners van de zorglocaties van Alerimus inmiddels volledig tegen het coronavirus gevaccineerd. Dat geldt voor de bewoners van de Buitensluis in Numansdorp en de derde etage van de Open Waard in Oud-Beijerland. De bewoners van de eerste en tweede etage van de Open Waard krijgen hun tweede coronavaccinatie eind maart. Alle medewerkers met direct cliëntcontact zijn uitgenodigd om zich te laten vaccineren.

De hoge vaccinatiegraad op de locaties is aanleiding om de bezoekregeling te versoepelen:

  • In de Buitensluis en op de derde etage van de Open Waard zijn bij gevaccineerde bewoners weer maximaal twee bezoekers per dag welkom.
  • Op de eerste en tweede etage van de Open Waard is vooralsnog per dag maximaal één bezoeker per bewoner welkom. We verwachten na de tweede vaccinatieronde ook op deze etages te kunnen versoepelen.   


‘We zijn blij dat we op deze wijze invulling kunnen geven aan de wens van velen om weer meer bezoek te ontvangen’, aldus Trix van Os, directeur bestuurder.