Demonstratie verkoop non-foodartikelen markt oud-Beijerland


Op woensdag 3 maart (van 10:00 tot 16:00 uur) zullen de marktkooplui hun non-foodartikelen uitstallen in hun kraam, om aandacht te vragen om ook (net als winkeliers) weer te mogen verkopen. Deze demonstratie is aangevraagd bij de gemeente en toestemming is verleend.

BurgerBelangen heeft vragen aan het college gesteld over het beleid geen non-foodartikelen te mogen verkopen op de markten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Voor de verkoop van foodproducten hebben wij hier eveneens vragen over gesteld, uiteindelijk ook bij de Veiligheidsregio en werd het beleid hiervoor aangepast. Wij hopen hiermede ook te bereiken dat iedereen weer op de markt welkom is om binnen de veiligheidsmaatregelen in deze tweede lockdown aan de slag te kunnen.

Verwijs ik tevens naar de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, die een rechtszaak heeft aangespannen en al meerdere gemeentes heeft begeleid om markten veilig open te kunnen stellen. De voorzitter van de Stichting Markt Oud-Beijerland heeft morgen de leiding hierin.