Boeren zetten zich ook in 2021 in voor de weidevogels

Boeren met grasland in het Oudeland van Strijen zetten zich ook dit jaar weer in voor de weidevogels. Ze doen dit onder andere door rust in hun weilanden te handhaven en veel later dan gebruikelijk te maaien. Twee boeren hebben ook een deel van hun agrarisch perceel plasdras gezet. Hierdoor kunnen de weidevogels gemakkelijker voedsel vinden. Van het afgelopen weidevogelseizoen is een mooi filmpje gemaakt. De link staat verderop in dit artikel.

De Hoeksche Waardse coöperatie van boeren voor natuur op boerenland, de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW), houdt zich niet alleen bezig met het akkerrandenbeheer. In het zuidwesten van het Oudeland van Strijen werken CCHW, boeren en weidevogelvrijwilligers samen om het de weidevogels naar de zin te maken. Het gaat dan om soorten zoals de kievit, de grutto, de scholekster en de tureluur.

Rust, voedsel en veiligheid
Veel weidevogels trekken in de winter naar warmere streken en komen in het voorjaar weer terug om hier te broeden en hun kuikens groot te brengen. Wat ze daarvoor nodig hebben is rust en voedsel en ze moeten zich veilig voelen.

Geen verstoring door werkzaamheden
Om voldoende rust te kunnen bieden voeren de boeren met wie CCHW een contract heeft afgesloten, in de rustperiode geen werkzaamheden uit. Het gras wordt later gemaaid dan het voor veel boeren gebruikelijke tijdstip van begin mei. De eerste percelen met weidevogelbeheer worden op z’n vroegst na 1 juni gemaaid, de laatste pas na 8 juli. Hierdoor ontstaat een mozaïek van kort en langer gras. Door deze variatie krijgen vogels meer overlevingskansen.

Kijkje in de keuken
Weidevogels zijn geen vegetariërs. Het voedsel van volwassen weidevogels bestaat voor ongeveer 80% uit wormen en zo’n 20% uit larven en insecten. Voor wormen en sommige larven is het belangrijk dat de grond vochtig blijft. In droge grond gaan wormen diep in de grond opgekruld in rust. Dan kunnen de weidevogels er niet meer bij, lijden ze honger en vermageren ze. De kuikens van de weidevogels eten vooral muggen, insecten en spinnen.

Daarom moet er een gevarieerd aanbod van voedsel zijn. Een van de weidevogelboeren heeft onlangs een deel van zijn grasland doorgezaaid met enkele kruiden, goed voor het aantrekken van insecten. Twee boeren hebben ook een deel van hun land plasdras gezet. Delen staan daar echt onder water, andere stukken zijn minder nat, maar wel vochtig genoeg voor wormen, larven en muggen die van vocht houden.

Wilt u een kijkje in deze keuken? Bij een van de plasdrassen heeft vorig jaar langere tijd een camera gestaan. Dat levert mooie beelden op: link naar film plas dras 2020. En ook nu hebben de weidevogels de plasdras percelen weer snel gevonden.

Hond aan de lijn
Veiligheid bestaat bij weidevogels voor een belangrijk deel uit rust. Is er onraad, dan vliegen de vogels op om hun territorium te verdedigen en nemen roofvogels, meeuwen, kraaien en andere rovers hun kans waar om een nest leeg te roven. Wanneer u wandelt of fietst over de Bovenweg, Kreupeleweg, Waleweg of andere wegen bij gebieden waar vogels broeden, houd dan honden aan de lijn. Verstoring kan nooit helemaal worden tegengegaan, maar alle beetjes helpen.