Biodiversiteitswijzer van Hoeksche Waard Zoemt : zelf aan de slag

Leuk en leerzaam. Vlinders, bijen en vogels in je tuin. HW Zoemt werkt aan herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Dit in nauwe samenwerking met het nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Er is nu een simpele instructie voor hoe iedereen met een tuin of een balkon kan helpen. Aan de slag dus.

Hoeksche Waard Zoemt

HW Zoemt is een collectief van organisaties en personen. Organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw, imkerij, ecologisch leven en tuinieren en overheden als het waterschap Hollandse Delta en de gemeente Hoeksche Waard. Er is een gezamenlijk doel: herstel van biodiversiteit. Daar werken we aan. Dat is belangrijk. Het is ook leuk en leerzaam en iedereen kan helpen.HW Zoemt werkt samen met de landelijke stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een landelijk initiatief van onder andere landbouw- en natuurorganisaties en universiteiten. Het verlies aan variatie in planten en diersoorten moet worden omgebogen naar herstel. HW Zoemt kreeg eerder een bijdrage uit het innovatiefonds van het Deltaplan. Nu heeft het Deltaplan een zogenaamde biodiversiteitswijzer gelanceerd.

Biodiversiteitswijzer

De wijzer is een eenvoudige instructie voor iedereen met een tuin of een balkon. Aan de hand van 6 vragen over je persoonlijke situatie en interesse krijg je te lezen wat je zou kunnen doen om bijvoorbeeld vlinders in je tuin te krijgen. Of om hommels een handje te helpen. Het is niet ingewikkeld, iedereen kan het.Je leert welke planten je het beste kan gebruiken voor bijen en vlinders. Hoe je bij het onderhoud rekening kan houden met de dieren in je directe omgeving. Ook hoe je de dieren kan herkennen en kan melden voor onderzoek naar biodiversiteit. Dat is leuk en leerzaam voor iedereen, ook voor kinderen.

Aan de slag

HW Zoemt roept iedereen op om mee te werken aan herstel van biodiversiteit. De biodiversiteitswijzer kan daar bij helpen. Aansluiten bij HW Zoemt kan ook. Meer informatie te verkrijgen bij Joost Kieviet via kievitjoost@gmail.com of tel.: 078 6731522