70 jaar of ouder? Dan kunt u per brief stemmen

Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. U kunt dan stemmen in een stemlokaal of iemand machtigen. Door corona kan er (met name bedoeld voor mensen in de risicogroepen) vervroegd gestemd worden op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Kijk van tevoren welke stembureaus op welke dagen geopend zijn. Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u ook per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis in 2 verschillende postzendingen. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.

Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas ontvangen.

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? Vraag dan voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas bij ons aan. Bel 14 0186 of 088 – 647 36 47 of stuur ons een e-mail verkiezingen@gemeentehw.nl.

2. Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de overige documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

het briefstembiljet;een envelop met de tekst `briefstembiljet´;de retourenvelop;een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? Neem dan snel contact met ons op. Bel 14 0186 of 088 – 647 36 47 of stuur ons een e-mail verkiezingen@gemeentehw.nl.

Stemt u per brief? Volg dan de volgende stappen

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.

Dit mag met elke kleur.
Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst `briefstembiljet´.
Plak de envelop dicht.

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.

Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:

de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Plak de retourenvelop dicht en stuur deze naar het adres dat voorgedrukt staat op de envelop. Een postzegel is niet nodig.
NB: In Het Kompas van 5 maart staat per abuis het postbusnummer van de gemeente in Oud-Beijerland vermeld. Dit is niet juist.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

doe uw briefstem op tijd / voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óflever deze in bij het gemeentehuis/servicepunt in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 of het gemeentehuis/servicepunt in Maasdam, Sportlaan 22. Deze servicepunten zijn daarvoor geopend op 10 t/m 12 maart en op 15 en 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur.

U mag uw briefstem ook op 17 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur inleveren. Wij vragen u echter dringend om hier geen gebruik van te maken. Op 17 maart verwachten wij namelijk extra drukte van kiezers die NIET de mogelijkheid hebben om per brief te stemmen. Op deze manier hopen we de toeloop van kiezers zoveel mogelijk te spreiden.

Voorkom fouten!

Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Dan wordt uw stem meegeteld. Dus:

Vergeet uw stempluspas niet.Vergeet uw briefstembiljet niet.Doe uw stempluspas niet in de briefstembiljetenvelop.Gebruik de voorgeadresseerde retourenvelop om de briefstem op te sturen.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan op www.elkestemtelt.nl van de Rijksoverheid. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje. Op www.hoewerktstemmen.nl wordt in eenvoudige taal (woord en beeld) uitgelegd wat stemmen is. U kunt natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen. Bel 14 0186 / 088 – 647 36 47 of stuur ons een e-mail verkiezingen@gemeentehw.nl.