VVD gaat voor Hoeksche Waardse ondernemers

De VVD heeft een voorstel ingediend om het inkoopbeleid van de gemeente Hoeksche Waard te wijzigen. Hierdoor moet de gemeente de lokale ondernemers meer en actiever betrekken bij de gemeentelijke inkooptrajecten. De VVD verwacht dat hierdoor een groter deel van inkoopvolume dan nu het geval is lokaal besteed gaat worden. Op deze manier worden de lokale ondernemers ondersteund en wordt er een impuls gegeven aan de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard.

Het huidige inkoopbeleid stelt dat de gemeente oog heeft voor de lokale economie, maar dit wordt op geen enkele manier geconcretiseerd of gecontroleerd. Hierdoor is er geen enkele impuls om bij de inkoop bewust lokale ondernemers uit te nodigen om een offerte uit te brengen en te overwegen om de opdracht lokaal te vergeven.

“Voor de VVD is het onbegrijpelijk, dat de gemeente zeker in deze moeilijke coronatijd niet alles doet om de lokale ondernemers te ondersteunen. Het is de hoogste tijd dat dit gaat gebeuren en daarom willen wij een aanscherping van de voorwaarden in het inkoopbeleid ten gunste van onze lokele ondernemers. Temeer omdat andere gemeenten in regio deze voorwaarden wel in hun inkoopbeleid hebben”, zegt VVD-raadslid Leon Niemantsverdriet.

Door de voorgestelde wijziging moet de gemeente bij opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens ook verplicht offertes aanvragen bij lokale ondernemers. Het niet uitnodigen van lokale ondernemers dient onderbouwd en vastgelegd te worden in het inkoopdossier. Kleinere opdrachten waarvoor geen offertes nodig zijn, dienen sowieso bij voorkeur bij lokale ondernemers te worden ondergebracht. Uiteraard moet de gemeente wel het non-discriminatieprincipe en de best prijs-/prestatieverhouding blijven hanteren.