Voorjaarstelling patrijs weer van start

De patrijs is een bedreigde boerenlandvogel, die in de Hoeksche Waard gelukkig nog voorkomt. Vrijwilligers gaan deze weken voor het 4e achtereenvolgende jaar op stap om te inventariseren waar in de Hoeksche Waard nog patrijzen voorkomen. Als dat bekend is, kan met agrarisch natuurbeheer en andere maatregelen het leefgebied voor de patrijs worden verbeterd.

Patrijs in kaart brengen

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn de patrijzen in Nederland met ruim 95% verminderd. Het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard is net als elders flink afgenomen, maar gelukkig zijn ze er nog wel. De coöperatie voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard CCHW zet zich samen met stichting Rietgors, het Hoekschewaards Landschap en vrijwilligers in voor de patrijs. Hiervoor is het erg belangrijk dat de gebieden waar nog patrijzen voorkomen goed in kaart worden gebracht, zodat hun leefgebieden optimaal beschermd kunnen worden.

Goede camouflage

De patrijs laat zich niet gemakkelijk zien. Zijn grijs met bruin gestreepte verenpak vormt namelijk een goede camouflage. Vrijwilligers lopen de komende weken rond zonsopgang of zonsondergang enkele keren met een mp3 speler door de polder, en laten daar het geluid van een patrijzenhaan horen. Vanaf half februari vliegen jonge patrijzen uit, op zoek naar een partner en een eigen territorium. Wanneer de mannetjes een concurrerende haan denken te horen, laten ze direct goed van zich horen. De vrijwilligers weten dan genoeg: hier zitten patrijzen.

Aan de slag voor de patrijs

Op basis van deze gegevens kan CCHW gericht boeren ondersteunen om het leefgebied van patrijzen te verbeteren. Dat kan door het aanleggen akkerranden die ook in de winter blijven staan en hiermee voedsel en dekking bieden. Nieuw zijn de ‘keverbanken’ op agrarische percelen en stukken grond in beheer bij het Hoekschewaards Landschap. Dit zijn stroken van 3 meter breed die worden ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel, en die door hun hogere ligging ook wat droger zijn. Hier vinden patrijzen en andere vogels voedsel in de vorm van insecten, én een veilige broedplek. De keverbanken worden namelijk niet met machines bewerkt en bieden jaarrond dekking tegen bijvoorbeeld roofvogels. Door ons samen in te zetten voor de patrijs, hopen we dat we de aantallen van deze iconische boerenlandvogel ieder jaar weer omhoog zullen zien gaan.

Meer weten of meedoen?

Wilt u meer weten over de patrijzeninventarisatie of maatregelen voor de patrijs? Neem contact op met CCHW via info@CCHW.eu. Heeft u belangstelling voor het inventariseren.

Laat het ons weten. Nieuwe inventariseerders zijn van harte welkom!