Samen circulair

Milieustraat RAD

Circulair lijkt een containerbegrip te gaan worden, maar gelukkig kwam Dennis Happé bij ons uitleggen wat precies bedoeld wordt met “Samen Circulair”. Vrijwilligers van zijn organisatie zijn, op zaterdag, aanwezig op de milieustraat en vragen aan de ‘brengers’ of het nog bruikbaar is en een tweede bestemming krijgt of kan krijgen. En in de toekomst wil hij zich ook gaan richten op de afvalstroom bij bedrijven om te bekijken of dit ‘hergebruikt’ kan worden.