PolitiekHW: Piet Westdijk (PvdA)

Voor Piet geen stroperig gedoe. De besluitvorming in een gemeenteraad vertoont overeenkomsten met een pot stroop uit de vriezer. Het zou iets sneller kunnen. Piet is erg teleurgesteld in het college, en de raad, omdat het PvdA initiatief voorstel omtrent armoedebeleid gewoon van tafel gezwiept werd. Gelukkig worden veel van de voorstellen gewoon door het college overgenomen en uitgevoerd.Verder hebben we gesproken over de Leenheerenpolder, het subsidiebeleid en dat de woningbouw achterloopt, de 500 woningen per jaar worden niet gehaald.Maar de grootste uitdaging blijft liggen op het gebied van Ruimtelijke Ordening…..