Politiek HW: Marco Vis (SGP)

Jeugdwet
Natuurlijk, er blijven zorgen over de kosten maar het is nog (steeds) niet duidelijk wat de impact zal zijn van de Jeugdwet. En we moeten de jeugd niet vergeten..Gelukkig gaan de basisscholen weer open, alhoewel de scholen ook tijdens de lockdown wel een noodopvang bleven verstrekken.

Gemeenteraad 2022-2026
De speerpunten worden nu opgesteld voor 2022 en er wordt teruggekeken naar de afgelopen jaren. Waarbij de grootste vraag is en blijft; hoe houden we de jeugd op het eiland? En Marco besluit met de oproep: “Steun de lokale ondernemer!”