Patrijs in zwaar weer

Door de sneeuw kun je op verschillende plekken in de Hoeksche Waard nog een groepje patrijzen zien lopen. Ze hebben het moeilijk nu, vooral om hun kostje bij elkaar te scharrelen.
CCHW, stichting Rietgors, boeren en vrijwilligers zijn in actie gekomen om een helpende hand te bieden.

Zwaar te verduren

Patrijzen zijn honkvaste vogels die vooral leven in agrarische gebieden. Tot 1975 was de patrijs een vrij gewone vogel van het boerenland. Sindsdien zijn de aantallen helaas sterk afgenomen, en is de patrijs is in grote delen van Nederland een bijzonderheid geworden. Binnen de Hoeksche Waard lijkt het aantal patrijzen op dit moment redelijk stabiel en door het aantal kuiken-meldingen in het afgelopen jaar was er ook de hoop op een kleine toename. Door de weersomstandigheden hebben de patrijzen en ook andere akkervogels het nu helaas extra zwaar te verduren.
Patrijzen zijn afhankelijk van jonge blaadjes, kruiden en zaden om voldoende voedsel binnen te krijgen, maar door het plotselinge winterse weer wordt het vinden van voedsel haast onmogelijk.

Niet stil blijven zitten

CCHW heeft samen met Rietgors het initiatief genomen om op plaatsen waar de afgelopen tijd regelmatig kluchten patrijzen aanwezig waren,te gaan bijvoeren. Dit is niet eerder gedaan, maar de omstandigheden zijn te slecht om stil te blijven zitten. Daarom wordt nu een helpende hand geboden.

De handen in een

Het is dan ook mooi om te zien dat er zoveel zijn die willen helpen om de patrijs door dit moeilijke weer te helpen. Het voer wordt gesponsord door Plaizier Diervoeders uit Heerjansdam, die ook in Westmaas een vestiging heeft. Ook de donateurs van Rietgors dragen hun steentje bij. Boeren met patrijzen op hun bedrijf zijn aan het voeren en vrijwilligers helpen bij het maken van geschikte voerplekken.

Niet verstoren

Het is heel aanlokkelijk om, als je in de verte patrijzen ziet, het land in te lopen om ze beter te kunnen bekijken. Doe dat niet: de patrijzen schrikken hiervan en vluchten weg, wat alleen maar meer broodnodige energie kost. Ook bijvoeren moet niet op iedere willekeurige plek gebeuren. Belangrijk is dat er in de buurt wat dekking is, zodat de patrijzen bij dreigend gevaar van roofdieren wat dekking kunnen vinden. Het beste is om als je patrijzen denkt te zien, dit te melden bijCCHW.

Melden

CCHW
p/a Hoekseweg 123291 LE Strijen
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Worden er patrijzen gesignaleerd, meld dit dan bij CCHW. Dit kan via info@cchw.eu, telefonisch of via WhatsApp op 06 23 28 68 42.
CCHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en behartigt hiervoor de taken voor het weidevogelen het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard.
CCHW is daarmee het aanspreekpunt voor de agrarische natuurontwikkeling in de Hoeksche Waard voor zowel Rijk, provincie, gemeente en EU en voor de (deelnemende) agrariërs.