Milieusuccesje: snoeihout niet meer naar biomassacentrale maar hergebruikt

Voorgaande jaren werd nog een groot deel van het gesnoeide wilgenhout (ongeveer 500 m3 per jaar) versnipperd en afgevoerd naar een biomassacentrale voor het opwekken van elektriciteit. Die vorm van energie-opwekking staat ter discussie vanwege de luchtvervuiling.
In plaats daarvan is nu een hoogwaardigere vorm van hergebruik gevonden. Het snoeihout wordt nu niet meer versnipperd maar in grote bossen samengebonden en opgehaald voor gebruik in de weg- en waterbouw (voor het maken van bezinkmatten e.d.)

Behalve dat dit goed is voor het milieu levert dit HWL ook nog een forse financiële besparing op. Het andere snoeihout dat niet op deze manier wordt afgevoerd, wordt ook nuttig gebruikt als voer voor de olifanten, giraffen etc. in diergaarde Blijdorp, voor het maken van schuttingen en takkenrillen en nog een klein gedeelte als stookhout, onder andere voor verwarming van Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt.