Inzameling oud papier in ’s-Gravendeel

Een aantal verenigingen hebben besloten om geen oud papier op te halen, vanwege de aangescherpte maatregelen. De RAD neemt de inzameling van het oud papier tijdelijk over van de verenigingen. De gladheid zorgt ervoor dat het niet veilig en verantwoord is om het oud papier op te halen, daarom wordt de inzameling met een week uitgesteld.

Dit geldt voor de volgende verenigingen op ondergenoemde data: Showkorps Juliana ’s-Gravendeel zaterdag 13 februari wordt zaterdag 20 februari Muziekvereniging NLS ‘s-Gravendeel zaterdag 13 februari wordt zaterdag 20 februari

Aanbiedregels

De RAD hanteert daarbij de volgende aanbiedregels:

· Het oud papier moet op de aanbiedplaats van de huishoudelijke containers voor GFT- en restafval worden aangeboden.

· Het oud papier moet samengebundeld en verpakt in dozen worden aangeboden.

· Het oud papier moet uiterlijk 8.00 uur op de aanbiedplaats staan.

· Het oud papier dient schoon en droog te zijn en mag geen vervuiling bevatten, zoals pizzadozen, plastic, piepschuim, glas of hout.