Gemeenteraad Hoeksche Waard, iets voor jou?

Wil je meer weten over de gemeenteraad en de lokale politiek? Of ben je benieuwd wat een raads- of burgerlid doet en of het misschien iets voor jou is? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten `Gemeenteraad HW, iets voor mij?´. Leuk als je er bij bent!

Voor wie zijn deze bijeenkomsten? 

De bijeenkomsten `Gemeenteraad HW, iets voor mij?´ zijn voor mensen die meer willen weten over de gemeenteraad. En voor mensen die misschien actief willen worden in de politiek, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Iedereen is welkom. Meedoen is gratis! Je kan zelf bepalen welke avonden je deel wilt nemen.

Waar gaan de bijeenkomsten over?

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Welke plek heeft de gemeente(raad) in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeenteraad? Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raads- of burgerlid nu precies?

Op deze vragen krijgen deelnemers aan de bijeenkomsten antwoord. Ook kun je ervaren hoe het is om te debatteren en ontmoet je politici uit Hoeksche Waard.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

De 4 bijeenkomsten zijn digitaal ingepland en vinden plaats op:

Donderdag 11 maart, 19.00 tot 21.30 uur (leren)

Opening door de griffier    
Introductie door de voorzitter van de raad: waarom gemeenteraadswerk waardevol is.
Kennisquiz rondom thema democratie & Hoeksche Waard 
Inrichting Openbaar Bestuur in Nederland
Hoe is gemeentebestuur georganiseerd in de Hoeksche Waard?
Korte pauze
Hoe is het om raads- of burgerlid te zijn? Miranda den Tuinder, Karoline Vorthoren en Brandon Ridderhof worden geïnterviewd.
Deelnemers kunnen ook zelf vragen stellen.
Uitnodiging en toelichting bijeenkomst 2
Afsluiting

Donderdag 18 maart, 19.30 tot 21.45 uur (ervaren)

Opening door de griffier        
De deelnemers gaan in fictieve fracties uiteen en bereiden een debat voor. Zij krijgen begeleiding van Debat.nl en van een ervaren raads- of burgerlid.Debat over een fictief voorstel Evaluatie
Uitnodiging en toelichting voor de volgende keer

Dinsdag 23 maart, vanaf 19.30 uur (kijken)

Raadsvergadering bijwonen via de website; deelnemers ontvangen vooraf aandachtpunten voor het volgen van de vergadering.

Donderdag 25 maart, 19.30 tot 21.00 uur (ontmoeten)

Opening; elke fractie houdt een pitch Nadere kennismaking met de fracties. Deelnemers kunnen kiezen bij welke fractie ze willen aansluiten. Er is ook een groep voor deelnemers die (nog) niet weten met welke partij ze in gesprek willen gaan of misschien een eigen partij op willen richten.Ook is er de mogelijkheid om de raadsvergadering van 23 maart na te bespreken. 

Hoe kan ik me aanmelden om toegang te krijgen tot de bijeenkomsten?

Meld je aan door een mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl. Dit emailadres kun je ook gebruiken als je meer informatie wilt. 

De gemeente ziet je graag bij `Gemeenteraad, iets voor mij?´. Tot dan!