Constructief HW: De gemeenteraad is gewoon het bos in gestuurd!

Over het algemeen kun je er wel trots op zijn dat je als raadslid de inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard mag vertegenwoordigen. Maar er zijn ook van die momenten dat je wat minder trots bent. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de wijze hoe er omgesprongen wordt met faunabeheer en nu weer met die bomenkap voor de aanleg van windmolens en een natuurbegraafplaats”, aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard.

“Wij hebben in deze raadsperiode meerdere pogingen gedaan om dierenwelzijn op de agenda te krijgen. Helaas is het niet mogelijk om hierover een inhoudelijke discussie te voeren. Een meerderheid van de raad verschuilt zich achter het faunabeheer van de Provincie. Faunabeheer gaat echter niet over dierenwelzijn, maar over aantallen dieren en het afmaken daarvan als er teveel van zijn. Tenenkrommend zit je dan te lezen hoe er nog snel 12 damherten zijn afgemaakt, voordat de rechter dit verboden heeft in verband met de petitie en het aanbod van de Provincie om eerst met elkaar hierover te gaan praten. Men wist namelijk heel goed dat er een petitie aan zat te komen en dat de rechter zich zou gaan uitspreken.”

“Over de bomenkap voor de bouw van windmolens en het aanleggen van een natuurbegraafplaats is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken. Er is beloofd dat er rekening gehouden zou worden met het broedseizoen. Iedereen ging er automatisch van uit dat hiermee bedoeld werd dat er rekening gehouden zou worden met de dieren, dus dat het kappen na het broedseizoen zou beginnen. De natuur heeft dan ruim de tijd om te wennen aan deze veranderde florawereld. Als je dan ziet wat er nu gebeurt en de stuitende opmerking van het college leest dat op 15 maart het broedseizoen begint en dat het bomenkappen dan niet meer kan en dat men daarom nu meteen hiermee is begonnen, dan is het duidelijk dat niemand oog heeft voor de dieren. Voor het kappen is een vergunning uitgegeven. Hierin had moeten staan dat het bomenkappen pas na het broedseizoen mocht beginnen. Nu is er niets meer aan te doen, want de Provincie walst hier letterlijk en figuurlijk, zoals gebruikelijk, weer overheen. Echter hoop doet leven.”

   “Ook al weet ik dat morgen de wereld vergaat,  dan plant ik vandaag nog een appelboom”