Bomenkap voor de natuurbegraafplaats

Het oostelijke deel van het bos in de Buitenzomerlanden bij de voormalige Barendrechtse Brug wordt ingericht als natuurbegraafplaats. Het bos verkeert in slechte staat, zo zijn veel bomen ziek.
Er zijn ook veel bomen omgewaaid en de paden zijn veelal modderig en slecht begaanbaar. De exploitant van de natuurbegraafplaats wil het bos opknappen door slecht hout te verwijderen en te vervangen door nieuw plantmateriaal.

Het bos in de Buitenzomerlanden is in de jaren zeventig van de vorige eeuw aangeplant. Het bestaat voornamelijk uit essen, met hier en daar wat eik, els, wilg, esdoorn, abeel, veldesdoorn, iep, meidoorn en vlier. De bomen zijn dicht op elkaar geplant, waardoor ze in de hoogte zijn gegroeid met een smalle stam en kleine kroon.
Als gevolg hiervan is ook het wortelstelsel beperkt gebleven. Een vuistregel is dat de omvang van de wortels ongeveer gelijk is aan de omvang van de kroon. Het plan van de exploitant is om een beperkt aantal bomen te kappen, waardoor er licht en ruimte komt voor ondergroei.
Door aanplant van meer diverse soorten zal de natuurwaarde van het bos verbeteren.

Hoekschewaards Landschap is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats. Het was een vervolg op onze betrokkenheid bij het windpark, waarvoor we een compensatieplan hebben gemaakt.
Onderdelen van dit plan zijn onder andere verbetering van de wandelpaden en verhoging van de natuurwaarde van het bos. En dat was ook precies wat de exploitant van de natuurbegraafplaats voor ogen had. Daarnaast was HWL ook bezorgd voor de aanwezige roofvogelnesten. Ze wilden zeker stellen dat deze intact zullen blijven.