Bestemmingsplan Molenpolder

Wat gebeurt er met het bestemmingsplan Molenpolder dat al loopt sinds 2018? Dat is de vraag die Constructief HW aan het college heeft gesteld. De ontwikkelaar heeft, bij monde van zijn advocaat een brief gestuurd naar het college wat de status van dit bestemmingsplan omdat de Crisis- en Herstelwet eind dit jaar afloopt en het bestemmingsplan dan weer moet gaan voldoen aan andere condities en voorwaarden van de reguliere wetgeving. Een gesprek met Bas Boelhouwer