Zonneparken met gemeentegarantie?

Vorige week waren we in de vooravond van de raadsvergadering in gesprek gegaan met Daan den Ouden van HoekscheWaard Duurzaam (HW Duurzaam).
HW Duurzaam wil deelnemen in twee zonneparken in de Noordrand. De coöperatie heeft met Eneco en Solarfield overeenkomsten afgesloten om deze plannen gezamenlijk te ontwikkelen.
Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen via HWDuurzaam in de projecten participeren en de opbrengsten zijn bestemd voor de Hoeksche Waard. Voorwaarden zijn wel een nauwe samenwerking met de gemeente en een gemeentegarantie voor de investering.
Daan den Ouden legt uit waarom HWDuurzaam wil participeren in de zonneparken en waarom zij hierbij gemeentegarantie nodig hebben.