Raad wijst Initiatiefvoorstel Armoede af

Teleurgestelde PvdA: ‘Inwoners zijn de dupe’

Tot grote teleurstelling van de PvdA heeft de gemeenteraad haar Initiatiefvoorstel Beleidsplan Armoede afgewezen. Raadslid Mark de Koning kan zijn verdriet hierover nauwelijks verbergen: ,,Hiervan worden de inwoners de dupe en dat is eigenlijk een schande.’’

Er was uit alle hoeken van de samenleving veel lof voor het Initiatiefvoorstel, maar volgens de coalitie (CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en CU) zou beleid de Uitvoeringsagenda op dit terrein in de weg zitten. Alleen GroenLinks, Pahladsingh en Rood en D66 steunden het Initiatiefvoorstel.

,,Ons werd verteld dat het niet handig was om beleid te formuleren omdat de uitvoering van enkele kleine praktische maatregelen daardoor zou vertragen’’, zegt De Koning, ,,dat is de wereld op zijn kop. Aan uitvoering hoort beleid vooraf te gaan.’’ Erger is het volgens hem dat de gemeenteraad met deze beslissing haar kader stellende taak uit handen geeft aan het college.

Volgens de PvdA is de Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen armoede’ niet in de raad besproken. ,,Bovendien werd die pas bijna twee weken na de indiening van ons Initiatiefvoorstel gepubliceerd’’, zegt Mark de Koning. Hij wijst erop dat er op een aantal terreinen programmaplannen zijn gemaakt door het college van burgemeester en wethouders, maar dat betreft de uitvoering van voornemens waaraan geen beleid ten grondslag ligt.

De Koning: ,,Het CDA verwijst naar het Hoofdlijnenakkoord en naar de programmaplannen waarin onderdelen met betrekking tot armoede zijn versnipperd. Dat is juist ook een bezwaar van de inwoners, zij weten niet waar zij de dingen kunnen vinden en wat er precies is geregeld. Bovendien is er geen samenhang. Ons Initiatiefvoorstel biedt een goede basis voor beleid, maar het is geen voorstel van de coalitie en dus is het kansloos. De coalitie zegt iedereen mee te willen nemen in de voorbereiding van plannen en besluiten, maar de oppositie is daarvan kennelijk uitgezonderd.’’