PolitiekHW: Albert Scheerhoorn, Lokalen HW

Namens Lokalen Hoeksche Waard zit Albert Scheerhoorn in de gemeenteraad van de Hoeksche Waard. Ook bij hem is het thuiswerken, zowel voor zijn betaalde als voor zijn onbetaalde baan. Hij mist het ‘bij elkaar’ komen, maar gelukkig kunnen we nog op afstand communiceren, met alle nadelen daarvan. De raad richt zich de komende tijd op de beoordeling van de uitvoering van de plannen in de diverse plannen. Zoals de circulaire economie, de klimaat adaptatie, de Regionale Energie Strategie, etc.