Water Natuurlijk: Dit zijn geen natuurvriendelijke oevers

Met verbazing heeft Water Natuurlijk en de fractie Natuur kennisgenomen van de aankondiging van het Waterschap Hollandse Delta over de aanleg van de oevers. Volgens het Waterschap zouden dit natuurvriendelijke oevers zijn maar dit blijkt niet het geval te zijn. Bij een natuurvriendelijke oever is het talud flauw waar ruimte is voor vissen en oeverbeplanting. Water Natuurlijk en de fractie Natuur adviseren dat voor de toekomst bij een dergelijke beslissing een degelijk advies wordt ingewonnen. Joost Kievit legt het ons duidelijk uit.