Vogelgriep in de Hoeksche Waard

De vogelgriep rukt op in Nederland, ook in de Hoeksche Waard. Op dit moment zijn nog maar enkele meldingen bekend. Maar mogelijk dat dit aantal de komende tijd stijgt. Wat houdt de vogelgriep nu eigenlijk precies in en waar moet u op letten?

Besmetting van dier op dier

Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een besmettelijke virusziekte die door wilde watervogels kan worden overgebracht op pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen. Sommige typen van deze virusziekte leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Daarom geldt op dit moment onder andere een ophok- en afschermplicht voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels. Op deze manier wordt geprobeerd verdere verspreiding te voorkomen.

In zeldzame gevallen besmetting van dier op mens

In zeldzame gevallen (let op: alleen bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen) kunnen ook mensen geïnfecteerd worden. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Soms komt oogontsteking voor. Had u de afgelopen 14 dagen contact met vogels waarbij vogelgriep is gevonden en krijgt u griepklachten? Bel dan uw huisarts.

Zieke of dode vogel: wat moet u doen?

Ziet u zelf een zieke of dode vogel? Raak de vogel niet aan! Laat hem liggen en maak online een melding via Fixi of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 0186 of Stichting Dierenambulance Hoeksche Waard via 06 – 100 055 80. Medewerkers van de dierenambulance zorgen er dan voor dat zieke of dode vogels in de openbare ruimte worden afgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep.