Slimmer omgaan met de infrastructuur

Namens Burgerbelangen wilde Mireille Louwerens een motie indienen voor infranatuur. De combinatie van infrastructuur en natuur. Meer groen, na het maaien niet direct opruimen. Met de juiste beplanting zouden we 70% van de biodiversiteit aanvullen. De motie is inmiddels ingetrokken. De raad wacht de komst van de ecoloog af, deze begint in januari. Burgerbelangen houdt vinger aan de pols.