Raad unaniem over de winkeltijden?

Werner de Jong (Constructief Hoeksche Waard) wilde nog graag reageren op het interview met Karoline Vorthoren over de winkeltijden. Tijdens het interview werd de opmerking gemaakt dat de raad unaniem voor de winkeltijdenverordening heeft gestemd. Er werd niet uitgelegd waarom dit unaniem werd aangenomen, nadat er zo een felle discussie over plaatsvond. Hij wil het graag uitleggen.

In principe had iedereen tegen willen stemmen, maar deed dat niet, omdat de HW dan onder de landelijke richtlijnen zou vallen en dan is alles op zondag gesloten. Dat is een nog slechtere situatie voor iedereen. De oppositie wilde niet het risico lopen dat er op zondag niets meer open zou kunnen gaan. In die valkuil wilden wij niet trappen. Kortom, de oppositie werd op dit onderwerp in feite gegijzeld door de coalitie.