Politiek HW: Erik Meijer (CDA)

Erik is op dit moment druk met de harmonisatie van de buitensport activiteiten. Hij doet een oproep voor sportverenigingen als ze denken dat hij, met het CDA, een steentje kan bijdragen. Erik vertelt over de zorgen welke de verenigingen hebben door de. Corona-maatregelingen. Er zijn geen inkomsten van de kantine en ook het sociale aspect van elkaar ontmoeten blijft uit.
Verder blijft het CDA werken aan de zichtbaarheid, o.a. door een flessenactie. In zijn werk (bij de politie Dordrecht) heeft hij weinig last van de maatregelingen. En ook al is hij niet door Paul Bogaard genomineerd bij de bestelchallence zorgt hij er wel voor dat hij regelmatig iets afhaalt bij de locale horeca.
Tot slot bespreken we de komende feestdagen waarbij ook Erik te maken heeft met het feit dat een grote gezellige familiebijeenkomst niet mogelijk is.