Kijk voor oplossing verkeersoverlast Klaaswaal naar lokale en regionale verkeersstromen

Onderzoek de lokale en regionale verkeersproblemen in het milieueffectrapport voor de oostelijke randweg in Klaaswaal. Zo wordt duidelijk of alternatieven de problemen oplossen en of er alternatieven zijn die minder ingrijpend zijn voor natuur en landschap. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeenteraad van Hoeksche Waard. De gemeente vroeg de Commissie om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

De gemeente Hoeksche Waard wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het leefklimaat in Klaaswaal verbeteren. Met de aanleg van een oostelijke randweg moet het op de Molendijk minder druk zijn en het bedrijventerrein net buiten het dorp beter bereikbaar. De gemeente onderzoekt drie alternatieven voor de randweg. Voordat de raad een besluit neemt over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Regionale en lokale verkeersstromen veroorzaken samen de verkeersoverlast in Klaaswaal. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport daarom naar zowel lokale als regionale oplossingen te kijken. Zo komt de volle breedte van mogelijke oplossingen in beeld. Maak hierbij gebruik van eerdere onderzoeken, is het advies.

Onderzoek in het milieueffectrapport ook of er alternatieven zijn die minder ingrijpend voor het landschap zijn dan een oostelijke randweg. Laat goed zien welke problemen de alternatieven oplossen en ga in op de effecten op verkeer, natuur, landschap, waterveiligheid, leefomgeving en duurzaamheid, zegt de Commissie.