Historische Vereniging Oud-Beijerland geeft digitaal fotoboek uit.

Eind 2019 heeft de vereniging, kort voor het overlijden, van het lid Joris Buitendijk zijn omvangrijke fotocollectie ontvangen van ca. 35.000 foto’s.

Vele Oud-Beijerlanders kennen, de oud-bode van de gemeente, met zijn fototoestel in het dorp, altijd bezig met het vastleggen van het dorp op de gevoelige plaat.

In het verleden heeft Joris Buitendijk enkele fotoboeken van het Spuidorp uitgegeven.

In deze collectie bevond zich ook een nog niet eerder gepubliceerd manuscript van een fotoboek, als vervolg op zijn eerder verschenen boek “Oud-Beijerland veranderingen in de 20e eeuw”. Het gaat hierbij om oude foto’s en Oud-Beijerland van 2005. De teksten bij de foto’s zijn van de hand van het ook inmiddels overleden lid van de vereniging Koos Schipper, die een groot kenner was van de Oud-Beijerlandse historie.

In deze nog voortdurende Coronatijd, wil de vereniging dit fotoboek digitaal uitgeven voor haar leden, in het nieuwe jaar ontvangen de leden, elke donderdagmorgen digitaal 1 of meer pagina’s van het boek. De pagina’s worden dusdanig verstuurt dat ze kunnen worden uitgeprint, gebundeld en als een verzamelboek bewaard worden. Het bestuur van de vereniging hoopt daarmee de leden in deze bijzondere tijd, die een ieder doormaakt, een plezier te doen.

Een ieder die geen lid is van de vereniging, kan deze maand nog lid worden voor minimaal € 10,– per jaar, bovendien ontvangt men ook nog 4x per jaar het huisorgaan “Beijerlandsche Berichten”. Met foto’s en verhalen over de historie van Oud-Beijerland. U kunt zich opgeven als lid per mail naar historischeverenigingobl@gmail.com