GroenLinks Zuid-Holland kritisch over inzet groeifonds

GroenLinks Zuid-Holland is kritisch over de inzet van het nationaal groeifonds. Fractievertegenwoordiger Nol van Gerven: “Dat begint al bij de naam. Voor GroenLinks zijn de gezondheid van mensen, de natuur en het klimaat belangrijker dan economische groei.” Daarom moet niet alleen gekeken worden naar economische groei, maar ook naar de maatschappelijke kosten en baten.

Van Gerven pleit ervoor dit groeifonds te gebruiken om het welzijn van mensen te vergroten. We moeten inzetten op een groene economie, met aandacht voor de natuur en het klimaat. Daarnaast kan het gebruikt worden voor omscholing van inwoners die werkloos thuis zitten, zodat zij nieuw werk kunnen vinden in de techniek, de zorg en het onderwijs.

Gelukkig blijkt dat de landelijke overheid maatschappelijke kosten en baten meeneemt in de beslissing over mogelijke projecten. GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee kreeg daarbij voor elkaar dat ook CO2-uitstoot meeweegt. GroenLinks Zuid-Holland zal dat scherp in de gaten houden, ook omdat Shell betrokken is bij het bestuurlijk kernteam. Van Gerven: “Shell is een bedrijf dat er baat bij heeft om de energietransitie te vertragen. We merken dat Shell korte termijnwinst belangrijker vindt dan een goed klimaat voor toekomstige generaties.”