Gemeenteraad behandelt initiatiefvoorstel PvdA over het armoedebeleid


Het Initiatiefvoorstel ‘Beleidsplan Armoede gemeente Hoeksche Waard 2020-2024’ van de PvdA staat in januari op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Mark de Koning is daar erg tevreden over: ,,Ons voorstel is gebaseerd op de jongste inzichten en ervaringen in het land. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit beleid armoede effectief kunnen bestrijden.’’

Armoede is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau een van de drie grootste problemen van deze tijd. De andere twee zijn klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid. ,,Het was bij het aantreden van dit college een speerpunt van beleid, maar er kwam maar niets ondanks aandringen van diverse raadsfracties. Daarom zijn wij zelf aan de slag gegaan’’, vertelt De Koning.

Tot zijn verbazing en vreugde heeft het college erg positief gereageerd op het Initiatiefvoorstel van zijn partij. De Koning: ,,B. en W. delen onze wens om gemeente Hoeksche Waard armoedevrij te maken hartgrondig, zoals ze zelf zeggen. Ook zijn ze het met de PvdA eens dat een effectief armoedebeleid, zoals wij dat voorstellen, ook op andere gebieden mensen zal helpen.’’

De PvdA wijst op het belang van toegankelijkheid en vroegsignalering, die het college omschrijft als ‘een beweging naar de voorkant’ die het ook wil maken. ,,Het is fijn om te lezen dat het college constateert dat zijn visie op dit onderwerp grotendeels overeenkomt met die van ons’’, zegt Mark de Koning.

Hij heeft er daarom alle vertrouwen in dat de behandeling van het Initiatiefvoorstel positief zal verlopen. ,,Het college en de PvdA zijn het in grote lijnen eens. Het is heel erg eenvoudig om een plan van aanpak, dat vooral praktische dingen betreft, te onderbouwen met onze uitgangspunten voor het beleid, dat tot dusver ontbrak’’, aldus De Koning,