De mooiste tijd van hun leven op de Bommelschool

Wie denkt dat Paarse vrijdag voor middelbaar onderwijs of hoger is, heeft het mis.. want op de openbare basisschool Burgemeester Van Bommelschool te Blaakschedijk is daar vandaag aandacht aan besteed. Een school waar ieder kind zichzelf kan zijn. De missie is niet voor niets Zorg voor verschil!

In de klassen zijn gesprekken gevoerd over lesbisch/homo/transgender zijn en er anders uitzien, je anders voelen en anders denken. De school was versierd, de kinderen deden bij elkaar nagellak op en de meeste kinderen hadden in hun kleding paarse accenten of kleuren van de regenboog.

Het gaat op de Bommelschool uiteraard om goede resultaten én nog wel meer over het welbevinden van kinderen. Er wordt middels STER (Samen Taakgericht Eerlijk Rustig) gewerkt aan het sociaal emotioneel leren. Het daltononderwijs op deze school gaat net als burgerschap over participatie, samenwerking en democratie. Een belangrijk onderdeel daarbij is identiteitsvorming waar deze paarse dag toe heeft bijgedragen.

“We zijn er met zijn allen trots op dat de kinderen elkaar respecteren en ieder zichzelf mag en kan zijn”.