Corona-maatregelen dwarsbomen slaatjesactie VV Strijen

De jaarlijkse “slaatjesactie” van voetbalvereniging Strijen gaat dit jaar niet door. Het organisatiecomité en de jubileumcommissie 100 jaar vv Strijen waren van plan groots uit te pakken maar vanwege de Coronacrisis is ervan afgezien de vertrouwde huis-aan-huis actie op oudejaarsdag door te laten gaan. De jubileumcommissiezit niet bij de pakken neer en werkt aan een alternatieve digitale actie en heeft in ieder geval een “wijnactie” voorbereid waarvan de verkoop inmiddels gestart is.
De introductie van de speciale jubileum mascotte “De Kanarie” gaat ook op een andere wijze plaatsvinden. Hiermee beoogt de jubileumcommissie de 100 jarige geelzwarten verder te ondersteunen om na de Coronacrisis de rol als onmisbare schakel in de Strijense samenleving te blijven vervullen.Al tientallen jaren organiseert voetbalvereniging Strijen op oudejaarsdag een slaatjesactie ten bate van de jeugdafdeling van de club.
Circa 30 vrijwilligers werken zich de dag en de avond voor oudejaarsdag uit de naad om 2400 slaatjes te produceren welke op oudejaarsdag in razend tempo door jeugdleden en ouders huis-aan-huis worden verkocht. Ook dit jaar was het de bedoeling de door vele Strijenaren gewaardeerde actie te houden met extra aandacht voor het opstarten en promoten van de jubileumfestiviteiten halverwege 2021.

Als gevolg van de coronacrisis en de recent afgekondigde extra maatregelen vond de organisatie het niet verantwoord een huis-aan-huis actie te houden. Voor de club, vrijwilligers en de Strijense klanten, die er elk jaar op rekenen slaatjes te kunnen kopen, een grote tegenvaller. Deze tegenvaller komt nog eens dubbel hard aan omdat de vereniging, net als alle andere door Corona getroffenen, het financieel niet gemakkelijk heeft vanwege het ontbreken van kantine-inkomsten, sponsoring en bijzondere acties welke geld in het laatje brengen.Het gaat daarbij niet alleen om geld maar ook om steun, sympathie en verbondenheid met de voor Strijen niet weg te denken sportvereniging.De jubileumcommissie heeft de bakens daarom verzet om te bewerkstelligen dat iedereen die Strijen een warm hart toedraagt de club een extra steun in de rug kan geven. De Strijense kanaries werken aan een alternatieve actie waarbij de slaatjes besteld kunnen worden voor het moment waarop Corona de productie en bezorging weer mogelijk maakt. Nadere informatie volgt later.

In het nieuwe jaar volgen nog andere “steunacties” in de vorm van een “tikkie terugkanarieactie”, verlotingen en andere originele digitale activiteiten.Het jubileum op 1 mei komt elke dag dichterbij. Om de Strijenaren warm te maken wordt door tal van vrijwilligers initiatieven ontwikkeld welke niet door Corona worden gehinderd. Vanaf 17 december is een speciale jubileumwijnactie gestart waarbij leden via de webshop van de vereniging (www.vvstrijen100jaar.nl) exclusieve rode en witte wijn kunnen aankopen. De opbrengst is bestemd voor de jubileumactiviteiten medio 2021. Op diezelfde webshop kan ook ingetekend worden voor het jubileumboek waarin op fraai gedocumenteerde wijze de clubgeschiedenis met veel beeldmateriaal wordt weergegeven.

Gelijktijdig wordt ook de door de jubileumcommissie bedachte levensgrootte “Kanarie” mascotte van VV Strijen geïntroduceerd. De kanarie is sinds mensenheugenis het“koosnaampje” voor de geelzwarte vereniging en is daarom gekozen als mascotte te fungeren en het speciale jubileumlogo te versieren.Zodra Corona het toestaat activiteiten op het sportcomplex aan de Sportlaan te organiseren pakt de commissie de draad verder op. Daarbij richt de commissie zich extra op de jeugdafdeling van de vereniging omdat volgens commissieleden Audrey Mentzon en Roswitha de Graaf “onze jongeren wel heel erg lang moeten wachten op leuke en sportieve activiteiten. Net als iedereen willen we weer een normaal voetbalseizoen met leuke activiteiten. We hopen dat dit nu niet al te lang meer gaat duren”.
Er wordt veel voorbereid maar het is nu nog te onzeker om dit concreet uit te werken. Plannen en ambities zijn er genoeg, maar het is nu even “on hold” gezet aldus Arnold de Man, lid van de commissie.Na de jaarwisseling verwacht de jubileumcommissie met nieuwe acties en plannen te komen waardoor de moeizame start hopelijk omslaat in een onvergetelijk jubileumjaar.