Constructief HW: meer aandacht voor gezondheidsrisico’s bij rookoverlast houtstookkachels.

Ieder jaar weer komen er bij de start van het stookseizoen regelmatig klachten bij de gemeente binnen over rookoverlast. Er was zelfs een inwoner die wist te vertellen dat hij zoveel rook in huis binnen kreeg, dat zijn rookmelders iedere keer afgaan en de batterijen eruit heeft moet halen. En met wie ga je dan praten als er meerdere schoorstenen om je heen zijn waar deze rook uit komt? Het is de gemeente die hier meer mee moet gaan doen.

Je huis vol houtrook is schadelijker dan het meeroken van tientallen sigaretten. Houtrook tast niet alleen de fysieke gezondheid direct aan. Het feit dat je in je eigen huis of tuin in je vrijheid en welbevinden wordt aangetast door een buur of buren leidt tot psychische klachten. En hoe erg is het als je ramen en deuren gesloten moet houden en dus niet meer kunt ventileren? Houtrook is zelfs (één van) de grootste veroorzakers van fijnstof. Het schaadt op korte of lange termijn de gezondheid voor stokers en mensen die overlast van stokers ondervinden. Het longfonds geeft aan dat twee uur hout stoken qua uitstoot van schadelijke stoffen vergelijkbaar is met een autorit van Nederland naar Italië.

We gaan met zijn allen in de komende jaren van het aardgas af. Er zullen nog meer mensen zijn die een houtstookkachel gaan aanschaffen als alternatief voor het huis verwarmen. Op Europees en landelijk niveau is men druk bezig om te onderzoeken wat hiermee gedaan kan worden en of nadere regelgeving gewenst en mogelijk is. Er worden al voorwaarden gesteld aan nieuwe houtkachels. Voorlopig verwijst de Staatssecretaris in afwachting van nadere regelgeving naar de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van klachten.

De gemeente Hoeksche Waard hecht een groot belang aan een gezonde leefomgeving en heeft dit jaar “Het schone lucht akkoord” mede ondertekend. De gemeente is onlangs begonnen met een voorlichtingscampagne, die wij ook toejuichen, maar die te eenzijdig gericht is op hoe je hout stoken het beste kunt doen. Je kunt dit vergelijken met het geven van voorlichting over hoe je een sigaret moet roken. De voorlichting over roken gaat echter over de gezondheidsschade. Waarom doen we die voorlichting niet ook bij hout stoken? Dat vergroot het besef en draagt bij aan een goed overleg tussen buren als er sprake is van overlast.

Constructief Hoeksche Waard vraagt het college in een motie om met een aanvullende campagne voorlichting te geven over de directe gezondheidsrisico’s in plaats van alleen stooktips geven. In deze motie wordt tevens gevraagd om dit onderwerp toe te voegen aan de portefeuille van de wethouder die over gezondheid gaat in plaats van de portefeuille milieu. Het gaat niet alleen om een gezonde leefomgeving, maar om directe gezondheidsschade. Hier hoort een hogere prioritering bij. Zo wordt met de motie ook gevraagd om te onderzoeken of er een subsidieregeling mogelijk is voor het aanschaffen van roetfilters om dit te stimuleren.

Constructief Hoeksche Waard is niet voor het verbieden van houtstookkachels, maar vindt dat elke maatregel, die kan bijdragen aan gezondheidswinst voor een ieder, hoe klein ook, op lokaal niveau opgepakt moet worden wegens het ontbreken van voldoende landelijke regelgeving.

In NieuwsradioHW spraken we met Werner de Jong over deze kwestie. Beluister hier het gesprek terug: