CDA en VVD hekelen schimmige aanduiding van boerenland als ‘stikstofgevoelige natuur’

CDA en VVD in Zuid-Holland willen van de provincie weten hoe het kan dat grote hoeveelheden boerenland in een rekenmodel plotseling zijn aangemerkt als ‘stikstofgevoelige natuur’. Veel boeren zagen tot hun verbijstering dat hun eigen land op de kaart op die manier was ingekleurd.

“Dit lijkt wel heel schimmig te zijn gegaan”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse over het door alle provincies in Nederland gebruikte rekenmodel Aerius. “Als je een dakkapel op je huis wilt plaatsen volgt er een heel zorgvuldig en openbaar proces, maar bij het aanwijzen van hectares aan stikstofgevoelige natuur ontbreekt de transparantie volledig. Terwijl het voor boeren enorme gevolgen kan hebben.”

De toevoegingen komen nu naar buiten dankzij een rapport van Stichting Agri Facts over de afgelopen jaren. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zegt in een reactie daarop dat de kaart is aangepast aan de feitelijke situatie en dat er juist minder natuur is toegevoegd.

“Het probleem is dat wij als volksvertegenwoordigers en de boeren zelf dat niet kunnen controleren”, zegt CDA-Statenlid Michel Rogier. “De boeren zijn niet eens geïnformeerd als hun eigen land is aangemerkt en ook democratische controle ontbreekt volledig. Wij vragen ons af of dat niet in strijd is met de Nederlandse wet.”

CDA en VVD hebben het college in Zuid-Holland om opheldering gevraagd. Zij willen onder andere weten op basis van welke gegevens de aanpassingen in Aerius worden gedaan, door wie die gegevens worden verstrekt en hoe vaak dit gebeurt.