Boek over dijkdoorbraak: De vloek van Zee en Maan

Het boek “De vloek van Zee en Maan” geschreven door Ir. Jan Willem Boehmer is door bemiddeling van Piet van Noort uitgegeven. Het boekje beschrijft de oorzaak van de dijkdoorbraak. Ingenieur Boehmer heeft een theorie over de oorzaak van de dijkdoorbraak bij ’s Gravendeel. Een theorie die niet wordt erkend door o.a. Rijkswaterstaat.
Piet vertelt wat de waarde is van dit boekje. Het boekje is ook opgestuurd aan Minister President Rutte, de voorzitter van de 2e Kamer en de minister van Rijkswaterstaat. Volgens Piet zo heel de wereld kennis moeten nemen van het verhaal. “Dijkverhoging verhoogt het risico op overstromingen” aldus Ir. Boehmer.