Baanbrekers De Open Hof delen attenties uit

De Baanbrekers van Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland wilden graag iets betekenen voor de oudere gemeenteleden, juist nog voor de kerstperiode. Ze hebben diverse winkels bezocht en kregen allerlei artikelen gesponsord. Vervolgens hebben ze zelf ook nog het e.e.a. ingekocht. Vervolgens hebben De Baanbrekers zelf de labels geschreven en de kerstattenties in elkaar geknutseld.

De week voor de kerst zijn ze in tweetallen op pad gegaan. Met een visnetje werden de kerstattenties aangeboden, zodat de afstand gewaarborgd werd. Samen zijn ze ruim 80 adressen langs geweest. De meeste mensen die een attentie ontvingen waren erg enthousiast! De Baanbrekers vonden erg leuk om te doen.

Sinds januari 2013 zijn de Baanbrekers in De Open Hof van start gegaan. Het is een groep enthousiaste jongeren vanaf 12 jaar die met elkaar inhoud geven aan het jeugddiaconaat. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom om ook Baanbreker te worden. Er is geen eindleeftijd. Baanbrekers zijn herkenbaar aan hun T-shirt met logo en naam.

Wat en waarom jeugddiaconaat

De Baanbrekers vinden het leuk, leerzaam en goed om zich in te zetten voor verschillende groepen mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze steken de handen uit de mouwen, organiseren acties voor een goed doel en met elkaar bedenken ze steeds nieuwe dingen waar zich voor in willen zetten. Soms nodigen ze iemand uit die hen iets meer kan vertellen over de stichting, activiteit waar ze zich voor willen inzetten.

Zo hebben ze in de afgelopen jaren bijvoorbeeld, flessendoppen verzameld voor hulphonden, helpen met taartverkoop voor de World Servants, collecteren voor World Servants, helpen bij de stamppotavond World Servants, actie voeren voor Stichting Twarne door chocolade te verkopen, pannenkoekenfeest voor het Odense huis, spelletjes doen in het Odensehuis, helpen bij voedselinzameling voor de voedselbank, enz.