VVD vraagt 100 euro belasting terug voor Hoeksche Waarders

In de besluitvormende vergadering over de begroting 2021 van de gemeente Hoeksche Waard roept VVD Hoeksche Waard het college op om aan alle inwoners en ondernemers van de Hoeksche Waard eenmalig een bedrag van 100 euro terug te betalen. Dit omdat er een erg ruime reserve is opgebouwd op rioolrechten. De begroting van de Hoeksche Waard wordt op 12 november vastgesteld.
De VVD constateert dat er een zeer royale reserve van 8 miljoen is opgebouwd voor rioolvoorzieningen. Te ruim, wat de VVD betreft. In een motie vraagt de VVD aan het college om een deel van deze uit belastingen opgebouwde reserve terug te geven aan de inwoners en ondernemers van de Hoeksche Waard. “Het is tijd dat onze inwoners en ondernemers de voordelen van de herindeling gaan ondervinden.
Een belastingteruggave van circa 100 euro is wat ons betreft een goede stap in die richting”, vindt VVD-raadslid Leon Niemantsverdriet. “Wij zullen de wethouder vragen om hier werk van te maken omdat lage gemeentelijke belastingen een speerpunt is voor de VVD, waarbij een korting kan worden gegeven aan iedereen die belasting heeft betaald.We hopen dan ook dat we brede steun voor de motie krijgen vanuit zowel coalitie als oppositie.”De reserve is opgebouwd uit betaalde rioolbelasting door inwoners en ondernemers. De belastingaanslag komt via SVHW. VVD stelt voor een eenmalige korting van 100 euro te verlenen op de aanslag over 2021.