VVD: Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen

“Genadeloos heeft de pandemie de kwetsbaarheid van onze samenleving blootgelegd”, zei VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Zuid-Holland. “Maar naast alle verdriet, verlies en pijn zien we dat we als samenleving een nieuwe start kunnen maken met nieuwe oplossingen.”

Het was de rode draad in het betoog van de VVD: we gaan naar een nieuwe tijd en er is aanleiding om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Hoogland benoemt een aantal veranderende trends: “Van massa naar individu, van aanbod naar vraag, van confectie naar maatwerk, van starre regels naar flexibel beleid en van fysiek naar digitaal.”

Die trends zijn zichtbaar op verschillende beleidsterreinen van de provincie. Vervoer is er daar een van. Hoogland: “Het openbaar vervoer focust op massa en aanbod. We zien nu hoe kwetsbaar dat is. Tegelijkertijd zien we deelconcepten als Felyx-scooters en Greenwheels populairder worden. Dat zijn voorlopers van steeds intelligentere transportsystemen.”

Bij het aanpakken van de uitdagingen moet de overheid geen vertragende factor zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de woningbouwproblematiek. Hoogland: “Er is dringende woningnood in Zuid-Holland en de oplossing is helder: bouwen, bouwen, bouwen. Wij zijn er klaar mee dat overheden naar elkaar wijzen. We moeten aan de slag voor onze inwoners.”