Voltallige oppositie in verzet tegen conservatieve blokkade zondagsopenstelling winkels

Na een verhit debat rondom de winkeltijdenverordening gaat de voltallige oppositie van de gemeente Hoeksche Waard een amendement indienen om winkeliers in alle dorpen met ingang van 2021 maximale keuzevrijheid te geven over de winkelopenstelling op alle zon -en feestdagen.Tijdens het felle debat op 3 november was meteen duidelijk dat er een onoverkomelijk verschil van mening bestaat tussen de oppositie en coalitie als het gaat om de zondagsopenstelling. De coalitie van de confessionele partijen CDA, SGP en CU aangevuld met de lokale partij LHW hanteren strikt de afspraak zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Alle 8 andere partijen, inclusief het van LHW afgesplitste Burgerbelangen willen juist dat ondernemers en inwoners zelf moeten kunnen beslissen of zij op zondag willen winkelen in de Hoeksche Waard. Bovendien verwijt de oppositie het college dat zij de dorpen onderling ook na harmonisatie van de winkelverordening nog ongelijk behandelt en dat van onderzoek en participatie, in tegenstelling tot andere harmonisaties, totaal geen sprake is geweest.De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Reden voor de oppositiepartijen om de koppen bij elkaar te steken en met een eenvoudig en duidelijk amendement te komen: de winkeltijdenverordening wordt voor alle ondernemers gelijk en het staat iedereen vrij om zeven dagen per week open te zijn.

VVD-raadslid Léon Niemantsverdriet legt uit waarom de VVD dit amendement mede indient: “Voor de VVD is keuzevrijheid voor ondernemers en inwoners een speerpunt. De Detailhandelsraad Hoeksche Waard (waarin veel Hoeksche Waardse ondernemers zijn vertegenwoordigd) waar het college normaliter goed mee samenwerkt, is hier nauwelijks in gekend en krijgt het ook door de strot geduwd. Dat is voor ons onacceptabel.”

Fractievoorzitter Vincent Rietveld van GroenLinks vult aan: “Nu mogen winkels in Oud-Beijerland wel open, sommige in Binnenmaas en verder nergens. Dat blijft ook in de nieuwe situatie zo. Dat is geen harmonisatie. Feitelijk spreek je van discriminatie. Hiermee verander je dus niets aan de situatie dat inwoners nu in de regio buiten de Hoeksche Waard gaan shoppen op zondag”.

Voor Burgerbelangen Hoeksche Waard steekt het vooral dat er helemaal niet is gecommuniceerd. Pauline Rijsdijk: “Er is aan niemand iets gevraagd. Waarom is er geen onderzoek gedaan naar wat ondernemers en inwoners zelf willen?”

Ook D66-fractievoorzitter Miranda den Tuinder is niet te spreken over de verordening. “De gemeente Hoeksche Waard staat voor een inclusieve samenleving. Hoe inclusief ben je dan als gemeente, in een land waar in 91 % van de gemeenten winkelen op zondag normaal is, en de politiek voor je inwoners en ondernemers bepaalt dat dit voor de Hoeksche Waard niet normaal is? D66 noemt dit betuttelend.”

Piet Westdijk (PvdA) “Wij kunnen niet instemmen met de winkeltijdenverordening zoals die aan de raad wordt voorgelegd. Deze verordening heeft een vorm van discriminatie in zich van het ene dorp ten opzichte van het andere dorp. De PvdA is voor een beleid dat overal geldt en dat beoogt het amendement. Wij ondersteunen dit amendement dan ook voluit.”

Fractievoorzitter Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard geeft aan dat we een vooruitstrevende grote gemeente willen zijn. “Dat vraagt om een flexibele houding en soms concessies moeten plegen voor het ‘algemeen belang’ zonder afbreuk te hoeven doen aan je eigen normen en waarden. Andere gemeenten tonen aan dat dit kan. Waarom kan dat in de Gemeente Hoeksche Waard niet?”

Maurice Pahladsingh namens fractie Pahladsingh en Rood:”Juist in een tijd waarin ondernemers elk steuntje in de rug kunnen gebruiken, kiest het college voor oneerlijke concurrentie. Voor veel ondernemers is dit misschien wel het laatste zetje naar faillissement.Ondernemers worden door het college keihard buitenspel gezet en ongelijk behandeld. Volstrekt onaanvaardbaar.”
Leen van Prooijen van de Hoeksche Waardse Seniorenpartij: “Een moderne vooruitstrevende gemeente geeft haar inwoners vertrouwen en medezeggenschap over de eigen woonkernen. We moeten daarom snel af van de opgeheven vinger over wat mag en wat niet mag, zoals door sommige minderheden nog steeds wordt verkondigd