Vacature penningmeester Stichting Omroep Hoeksche Waard

De Stichting Omroep Hoeksche Waard is een vrijwilligersorganisatie die radio maakt en uitzendt binnen het verzorgingsgebied Hoeksche Waard. Ongeveer 65 enthousiaste vrijwilligers doen dit met hart en ziel. Na 10 jaar de functie te hebben vervuld, neemt de huidige penningmeester met ingang van 1 januari 2021 afscheid. Hij heeft niet meer voldoende tijd om de werkzaamheden van de Omroep te kunnen vervullen. Dat is de reden dat de Omroep op zoek is naar een nieuwe penningmeester, die bereid is om op vrijwillige basis deze functie op zich te nemen.

De taken van de penningmeester bestaan in hoofdlijnen uit:

 • Is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijkse bestuur van de stichting.
 • Is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Overige taken zijn:

 • Het beheren van de bankrekening en de kas van de organisatie
 • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren
 • Opstellen begroting; de begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
 • Opstellen van financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening)
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Controle van de kas
 • Mede ontwikkelen van werving en aanvragen van fondsen en subsidies
 • Opstellen van eventuele subsidie aanvragen
 • Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie
 • Contact onderhouden met financiële instanties waarmee de stichting van doen heeft
 • In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de stichting

Competenties:

 • Kennis en ervaring met de taken zoals hierboven beschreven
 • De organisatie verder professionaliseren

Benodigde tijd:

 • 6 keer per jaar bestuursvergadering
 • 2 keer per jaar overleg met het PBO
 • Verwachte tijdinspanning 1 avond per maand

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur de heer Arie Janson, mail: arie.janson@omroephw.nl (Telefoonnummers worden hier niet genoemd vanuit privacy-overwegingen). Uw belangstelling kunt u kenbaar maken eveneens naar Arie Janson via hetzelfde emailadres.